Naše plus

Nasledujúce body Vám môžu pomôcť pri rozhodovaní či využijete naše účtovnícke alebo poradenské služby.
  • Spracujeme účtovníctvo bez Vašich veľkých starostí
  • Vyzdvihneme podklady u Vás vo firme
  • Sledujeme zákony za Vás
  • Upozorníme Vás v dostatočnom predstihu na zmeny týkajúce sa Vášho účtovníctva
  • Poskytujeme aj poradenské služby ohľadne účtovných a daňových zákonov
  • Komunikujeme za Vás so štátnymi inštitúciami
  • V prípade potreby zabezpečíme preklad do nemeckého aj anglického jazyka
  • Sme poistení proti prípadným rizikám
WEBDIZAJN  BDUDA.SK BDUDA.SK