Poskytované služby
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • DPH
 • Mzdy a personalistika
  Spracovanie miezd
  • Spracovanie miezd podľa predložených podkladov
  • Vyhotovenie výkazov pre ZP, SP a Daňový úrad
  • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
  Spracovanie personalistiky
  • Príprava pracovných zmlúv a dohôd
  • Prihlášky a odhlášky zamestnancov
  • Vedenie personálnej evidencie
 • Kontrola účtovníctva
 • Poradenstvo
Samozrejmosťou je tiež príprava či vyhotovenie výstupov pre Vaše potreby alebo pre potreby úradov a poisťovní.
WEBDIZAJN  BDUDA.SK BDUDA.SK