Oblasti podnikania v skratke
  • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • Ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo
  • Mzdy a personalistika
  • Finančné poradenstvo

Sme dynamický kolektív ponúkajúci kvalitne vykonanú prácu, diskrétnosť, transparentnosť a spokojnosť.
Veríme, že využijete naše účtovné služby.
WEBDIZAJN  BDUDA.SK BDUDA.SK