Výstupy, ktoré bežne pripravujeme

 • Všetky potrebné výstupy k DPH, daňovému priznaniu
 • Pracovnú zmluvu pre zamestnanca
 • Dohodu o hmotnej zodpovednosti
 • Prihlášky a odhlášky zamestnanca do Sociálnej, zdravotnej poisťovne
 • Spracovanie miezd
 • Zasielanie výkazov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a na daňový úrad
 • Výstupy pre banku, spracovanie úhrad miezd pracovníkov a zrážok, odvodov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a daňového úradu
 • Ročné zúčtovanie dane zamestnancom
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Mzdové listy
 • Evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia
 • Zápočty odpracovaných rokov
 • Zastupovanie počas kontrol na daňovom úrade, Sociálnej a zdravotnej poisťovni
WEBDIZAJN  BDUDA.SK BDUDA.SK